Nieuwbouw

Op deze pagina vind je informatie over de plannen die er zijn om te verhuizen naar een nieuw gebouw op een nieuwe locatie. Hoe is dat plan er gekomen? Welk traject is er tot nog toe gelopen?  Hoe lang gaat het allemaal duren? Wat doet de projectontwikkelaar voor ons? In deze nieuwsbrief lees je antwoorden op deze vragen.

Op de vraag of het allemaal echt door gaat, weten wij het antwoord nog niet. Er zijn meerdere partijen bij het project betrokken die belangen hebben, zoals Explorius ( project ontwikkelaar), Mitros (sociale woningbouw), toekomstige buren en de Gemeente Utrecht.


DE STAAT VAN ONDERHOUD
De afgelopen jaren zijn er plannen gemaakt om onze accommodatie te verbeteren. We vinden vooral De Grot waar de verkenners gebruik van maken ongeschikt. Daarbij is er geen behoorlijke ruimte voor het opslaan van materiaal. Het hoofdgebouw heeft een aantal jaren geleden een opknapbeurt gehad. Er is toen een nieuwe vloer ingekomen en er is dubbel glas geplaatst. We wilden toen al het sanitair vernieuwen, maar daar was geen budget voor. Inmiddels blijkt de staat van het dak steeds minder te worden, daar zal op termijn wat aan moeten gebeuren. Dan is er nog het terrein zelf dat bij regenval al gauw onder water staat en je hebt soms laarzen nodig om het gebouw te bereiken.

PLANNEN
Om de zaak goed aan te pakken zijn er plannen gemaakt. In grote lijnen is het idee om het gebouw in de richting van het Hostel te verlengen. Daar kunnen dan ruimten komen voor de verkenners en de opslag van materiaal. Andere belangrijke punten zijn de vernieuwing van het sanitair en het ophogen van de toegang naar het gebouw.

Dat plan is uitgewerkt en er is een aannemer gevonden waarmee we de bouwkosten overeen zijn gekomen. Daarna zijn we op zoek gegaan naar de financiering van dit plan. Deze financiering is niet gelukt, we zijn te optimistisch geweest over het bij elkaar zoeken van het noodzakelijk geld.

We wilden na de zomer van 2015 gaan nadenken over een plan B.


EEN ONVERWACHTE BRIEF
In september 2015 vonden wij geheel onverwacht een brief in de bus van Explorius Vastgoedontwikkeling B.V. een projectontwikkelaar. Zij denken aan woningbouw op ons terrein en willen ons een voorstel doen. Daartoe nodigen ze ons uit voor een gesprek.

We ontvangen de brief met wat gemengde gevoelens. We willen onze mooi gelegen plek niet kwijt. Aan de andere kant biedt het wellicht een mogelijkheid.

Kortom we besluiten het gesprek eerst maar eens aan te gaan en te luisteren wat men met ons voor heeft.


VERKENNEND GESPREK
In oktober 2015 spreken we voor het eerst met elkaar. Explorius heeft het plan op ons terrein een appartementencomplex te gaan bouwen. Het gaat om huurwoningen in de vrije sector. Zij beseffen goed dat ze onze medewerking nodig hebben en dat ze ons een aanbod moeten doen. Dankzij de erfpacht gaat het feest alleen maar door als wij bereid zijn te vertrekken. Derde partij zal de gemeente zijn, maar Explorius wil eerst verkennen of wij belangstelling hebben en of wij een serieuze gesprekspartner zijn. Pas als er een intentieverklaring ligt nemen we samen een stap naar de gemeente.

De financiering van de nieuwbouw wil Explorius opnemen in hun exploitatie van het appartementencomplex. Daar zullen we met elkaar over moeten onderhandelen. Een lastig punt vinden wij de plek waar we naar toe moeten verhuizen. We geven dan ook aan te willen blijven zitten in de omgeving van de huidige plek.

Het gesprek geeft wel vertrouwen en is voor ons aanleiding verder te praten. We besluiten eerst maar eens rond te kijken naar een geschikte plek. Daarnaast zullen wij een Plan van Eisen opstellen.


DE NIEUWE PLEK
Zowel Explorius als DUG gaat op zoek naar een plek die geschikt is. Toeval of niet, maar we komen met dezelfde locatie. Het terrein waar we ons oog op hebben laten vallen ligt in de Voorveldse Polder. Dat is het terrein dat grofweg ligt tussen de Sartreweg, de Biltse Rading, de A27 en de Biltse Straatweg. Daar liggen o.a. een manege, een tennisvereniging, een voetbalclub en een camping. Verder zijn natuurwaarden van belang.

Wij vinden dat het voor ons een goede plek is. We blijven in dezelfde omgeving, het is nog geen 500 meter verder en de Voorveldse Polder wordt door onze groep regelmatig gebruikt bij opkomsten. De bereikbaarheid met de fiets en de auto is goed. We passen goed tussen de functies die hier zitten en natuurwaarden passen ook binnen het gedachtengoed van scouting.

Kortom over de plek zijn we tevreden. Die plek hebben we overigens nog niet want alles hangt ervan af of de gemeente hiermee akkoord zal gaan. Bovendien moet er gekeken worden naar het bestemmingsplan en zullen andere gebruikers een mening hebben over onze komst.


HET GEBOUW
Intussen hebben wij nagedacht over een Plan van Eisen. Kernpunt daarin is dat wij de grote zaal willen behouden en dat alle onderdelen een eigen plek krijgen in het gebouw. Daarnaast sanitair met douches, een keuken en ruimte voor de opslag. Qua vierkante meters wordt het gebouw flink groter dan het huidige en we willen het aantal vierkante meters grond ook terugzien. Daarnaast hebben we wensen over de duurzaamheid en willen we onze maandelijkse lasten laag houden met liefst  “nul op de meter”.

Gelukkig hebben we zelf een huisarchitect, Bos en Alkemade, die ons geholpen heeft met de vorige plannen. Hij biedt ons opnieuw zijn diensten aan en zet onze wensen om in een concrete bouwtekening.


ONDERHANDELEN
Met die tekening gaan we de onderhandelingen verder voeren. Aanvankelijk zit er een fors verschil tussen wat wij eisen en wat Explorius ons wil bieden. We komen eruit doordat zij hun aanbod verhogen en doordat wij onze eisen aanpassen. Wij zetten vooral in op het gebouw. We leveren wel wat vierkante meters in. Maar onze architect weet met heel wat puzzelwerk het belangrijkste uitgangspunt een grote zaal met eigen onderkomens voor de onderdelen overeind te houden. We leveren wel in op de omvang van het terrein. We vinden dat dit wel kan omdat we goed aansluiten bij de Voorveldse Polder waar we dan in zitten. Er is dan veel terrein in de directe omgeving beschikbaar. We weten uiteindelijk zoveel bezuinigingen te vinden dat er zelfs nog geld gereserveerd kan worden voor de duurzaamheid.


INTENTIEVERKLARING
Tussen het onderhandelen door spreken we ook nog met elkaar over de intentieverklaring. Omdat we daar weinig verstand van hebben laten we ons adviseren. Een van onze ouders Pieter Akkermans helpt ons goed op weg en in een later stadium vinden we Pickers Consult die de laatste puntjes op de i zet.

In de intentieverklaring hebben we vastgelegd dat we met elkaar serieus verder gaan met het ontwikkelen van de plannen. We hebben een inspanningsverplichting om het vervolgtraject in te gaan. Er zijn ook afspraken vastgelegd rondom de bouw van ons nieuwe onderkomen, het beschikbare kapitaal, de erfpacht, de omgevingsvergunning, de wijziging van bestemmingsplannen en de toestemming van de gemeente.

Op 8 februari is de intentieverklaring getekend.


OVERLEG MET GEMEENTE
In de zomer van 2016 is er overleg met de gemeente. Daaruit komen twee belangrijke punten naar voren. Het eerste wat duidelijk wordt is dat de gemeente niet zo maar het door ons beoogde terrein ter beschikking wil stellen. Ten tweede stijgen  de kansen voor het hele project als er naast vrije sector woningen ook sociale huur beschikbaar komt. Andere gebruikers van de beoogde omgeving zoals De Stichting Voorveldse Polder staan welwillend tegenover onze komst.

In een later stadium blijkt dat de erfpacht waar wij altijd van zijn uitgegaan verlopen is. Op dit moment zijn wij huurder en dat verandert veel aan de positie die wij hebben.


HOE VERDER
Inmiddels is Explorius in gesprek gegaan met Mitros over sociale woningbouw. Zij blijken een serieuze partner die wel met het project in zee wil. Eerst en vooral moet er nu een geschikte plek voor ons gaan komen. Pas daarna wordt er verder gesproken. Binnen de gemeente zijn daar meerdere partijen bij betrokken en op dit moment is er nog geen duidelijkheid over de mogelijkheden.


VERLENGEN INTENTIEVERKLARING EN NOODGEBOUW
Samen met Explorius zien we nog steeds kansen. We hebben daar met elkaar over gesproken en besloten om de intentieverklaring met een jaar te verlengen. Dit houdt in dat we nog een jaar met elkaar gaan onderzoeken of we tot uitvoering van de plannen kunnen komen. Om de ‘woningnood’ van de verkenners op te lossen schenkt Explorius ons nu drie bouwketen. Wij gaan zelf zorgen voor een geschikte plek en het plaatsen van de keten. We verwachten dat de keten er in het voorjaar staan.


TIJDSPAD
In de intentieverklaring hebben we ons nu tot 31 december 2017 de tijd gegeven om de plannen verder uit te werken en procedures rond te krijgen. Op zijn vroegst kan ergens in 2018 gebouwd worden. Natuurlijk moet als eerste ons gebouw klaar zijn. De bouw zal drie tot vier maanden de tijd kosten. Als het opgeleverd is krijgen we nog een maand de tijd om te verhuizen. Waar we precies op uit gaan komen is moeilijk te voorspellen.


OUDERS BETREKKEN
Bij dit hele plan hebben we ouders hard nodig. Als bestuur zijn we bezig met allerlei zaken waar we geen verstand van hebben en waar we advies bij nodig hebben. Andere zaken vragen om tijdinvestering en ook voor ons geldt dat we het er allemaal bij doen naast onze dagelijkse gang van zaken. Soms moet er heel fysiek arbeid geleverd worden zoals binnenkort met het plaatsen van de bouwketen. We delen daarom taken graag met zoveel mogelijk mensen. Vele handen maken licht werk.

Denk je ergens expertise te hebben die wij kunnen gebruiken of heb je gewoon belangstelling dan ben je bij deze van harte uitgenodigd. Wij kunnen hulp van ouders goed gebruiken.


EXTERN ADVIES
In september 2015 is er contact geweest met De Utrechtse Uitdaging. Deze organisatie koppelt bedrijven aan maatschappelijke instellingen. Na een oriënterend gesprek blijkt dat een schot in de roos te zijn.

Zij brachten ons in contact met vastgoedadviseur Pickers Consult, die ons gaat begeleiden in het traject naar de nieuwbouw. Daaruit is een oriënterend gesprek naar voren gekomen met de Koninklijk Nederlandsche Heide Mij en Arcadis over duurzame aspecten van de nieuwbouw. Arcadis onderzoekt straks op welke wijze zij ons plan met technische kennis kan ondersteunen.