Financiën

Penningmeester
De financiën worden beheerd door de penningmeester. Deze is verantwoordelijk voor de ontvangsten en betalingen en de administratie daarvan binnen de vastgestelde begroting. Hij houdt de financiële administratie bij, maakt de jaarbegrotingen en geef indien nodig financiële ondersteuning aan de speltakken. Naast de gemeentelijke subsidie en inkomsten uit verhuur is de contributie de belangrijkste bron van inkomsten.

Contributie
De inning van de contributie geschiedt momenteel per maand of per kwartaal in de vorm van een eigen overschrijving van het lid. Dit betekend dat op dit moment de leden ZELF verantwoordelijk zijn voor de betaling van de contributie.  Er zal gekeken worden naar een mogelijkheid om via incasso machtigingen bij de leden aan te vragen en via incasso's de contributie te innen.

De contributie bedraagt momenteel per maand €13,- per lid.

U-Pas
We doen als Scouting Derde Utrechtse Groep niet mee met de U-pas korting.

Overige kosten
Overige betalingen die door leden moeten worden gedaan zoals bijvoorbeeld het kampgeld worden door de leiding van de desbetreffende speltak geregeld. De kosten voor een weekendkamp bedragen gemiddeld tussen de €10,- en €25,-. De kosten voor een zomerkamp bedragen gemiddeld tussen de €120,- en €150,-. Dit bedrag is afhankelijk van de locatie en de activiteiten.

Heeft u een vraag voor de penningmeester?

Stuur een e-mail naar de penningmeester. Mail